SUPORT TELEFONIC: +40 21 460 2477

Back To Top

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI "SCRIE UN REVIEW"

(Tombolă REVIEW 2017)

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul este organizat şi desfăşurat de SC PRINT HEAD SRL, cu sediul central în Bucureşti, Şos. Giurgiului, Nr.170, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14992/2012, CUI RO31032037, (denumită în continuare "Organizator"). Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public prin vizitarea site-ului www.cissrevolution.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea acestor modificări pe site-ul menţionat mai sus.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe platforma online CISS REVOLUTION, în perioada 13.11.2017 – 13.01.2018. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare vă rugăm să trimiteţi un email la adresa: naomi.parvu@cissrevolution.ro , pe întreaga durată a concursului, potrivit celor menţionate în Secţiunea 3 de mai jos.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat în data de 13.11.2017, ora 12.00 şi va dura până la data de 13.01.2018, ora 12:00. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participarea la concurs se face în 3 paşi:

Pasul 1: Asigură-te că ai achiziţionat cel puţin o imprimantă EPSON din gamele Ink Tank System (ITS) sau Ecotank (L120, L382, L310, L386, L486, L565, L605, L655, L 1300, L1455, L805, L810, L850, L1800, L3050, L3060, L3070, L4150, L4160, L6160M, L6170, L6190) în decursul anului 2017 de la SC PRINT HEAD SRL şi păstrează factura pentru a face dovada achiziţiei.

Pasul 2: Intră în contul tău de utilizator de pe site-ul www.cissrevolution.ro iar în cazul în care nu ai unul, este timpul sa îţi faci.

Pasul 3: Caută pe site imprimanta achiziţionată de tine şi scrie un review care să conţină atât părerea despre produs cât şi experienţa ta cu CISS REVOLUTION.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi în data de 15.01.2018. Tragerea la sorţi se va efectua pe site-ul www.random.org , câştigătorii fiind afişaţi pe website-ul Organizatorului, www.cissrevolution.ro, pe pagina principală.

Aceste persoane vor intra automat în tombolă constând în urmatoarele premii: - Video Proiector EPSON EB-S05, Scanner Epson A4 V370 Expression şi Grătar XD Design Nido BBQ. Premiile vor fi acordate aleator şi nu se pot converti în bani. Premiile nu pot fi ridicate decât de titularul/câştigătorul premiului în baza unui act de identitate.

La primirea premiului, câştigătorii vor completa un proces verbal de predare-primire al premiului.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani sau juridice, cu domiciliul/resedinţa în România, aflate în baza de date a Organizatorului, care sunt clienţii acestuia, cât şi clienţilor noi care achiziţionează unul dintre produsele comercializate de către Organizator conform prevederilor din secţiunea 4 din prezentul regulament, pe întreaga perioadă a Concursului. Nu pot participa la concurs angajaţii Organizatorului, SC PRINTHEAR SRL, precum şi membrii de gradul 1 ai familiilor acestora (copii, parinţi, soţ/ soţie).

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Toţi câştigătorii extraşi prin tragere la sorţi, conform celor menţionate în secţiunea 4, vor fi contactaţi de către Organizator conform informaţiilor furnizate de către participanţi. De asemenea, numele câştigătorilor va fi postat pe site-ul menţionat în regulament – www.cissrevolution.ro . Premiile vor putea fi revendicate la sediul Organizatorului sau va fi livrat acestuia prin curierat în termen de 5 zile lucrătoare. Premiile nerevendicate în termen de 15 zile calendaristice se anulează.

Toate taxele de expediţie a premiilor vor fi suportate de Organizator.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la prezentul concurs, participanţii/câştigătorii sunt de acord că datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon fix şi/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize şi cercetări de piaţă, precum şi trimiterea de oferte şi materiale publicitare. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participanţilor la concurs. De asemenea, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.cissrevolution.ro în conformitate cu prevederile Secţiunii 4 a prezentului Regulament oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să pastreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/ câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi accesând site-ul www.cissrevolution.ro , în josul paginii, coloana INFORMAŢII GENERALE. Pentru informaţii suplimentare privind Regulamentul oficial al concursului, vă rugăm să trimiteţi un email la adresa naomi.parvu@cissrevolution.ro , începând cu data de 13.11.2017. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Mulţumim de întelegere,

Echipa CISS REVOLUTION